Aluminium - Einteiler
Aluminium - Zweiteiler
Aluminium - Zehnteiler
Aluminium in Blöcken

Chrom - Metall
Mangan - Metall
Molybdän Metall

Kupfer - Kathoden

Kobalt

Magnesium in 8 kg-Blöcken
Magnesium in Abschnitten á 100 Gramm
Magnesium in Abschnitten á 300 Gramm
Nickel - Briketts
Nickel - Pellets
Nickel - Kathoden 1x1 Zoll
Nickel - Kathoden 2x2 Zoll
Nickel - Kathoden 4x4 Zoll
Nickel - Kathoden uncut

Silizium - Metall

Zinn - Granalien
Zinn - Pellets
Zinn - Legierungen